Sakala Kaitseliidus

Vennaskonnana on korp! Sakala alati seisnud Eesti heaolu eest ja pole paljuks pidanud seda ka vajadusel relvaga tegemast. Seda, millise organisatsiooniga on õigupoolest tegu, näitab kõige ilmekamalt korp! Sakala astumine in corpore Eesti Vabadussõtta.

Sellest ajast saadik on Sakala tuntud kui üliõpilasorganisatsioon, mille ridades on palju mehi, kelle jaoks Eesti riigikaitse kutsumuseks on. Kuid lisaks neile on ka palju sakalanusi, kes reserväelastena oma töö kõrvalt Eesti riigikaitset arendavad.

Kõige otsesemalt hoiab tänapäeval Vabadussõja-aegset vaimu ülal Korp! Sakala Kaitseliidu rühm. Selle eesmärgiks on tõsta sakalanuste kaitsetahet ja arendada taktikalisi oskusi, sest ainult tahtest ei pruugi õigel hetkel piisata.

Kaitseliit loodi territoriaalkaitse üksusena, mis tähendab seda, et ühe küla mehed võitlevad samas üksuses. See printsiip rakendub ka korp! Sakala puhul ja nii on sakalanustel võimalus olla kaasvõitlejateks Kaitseliidu õppustel.

img_8318.jpg img_8320.jpg img_8402.jpg img_8405.jpg img_8407.jpg

Kaitseliidu Tartu Maleva Akadeemilise malevkonna juures tegutsev Korp! Sakala üksus saab kokku suuremateks õppusteks ca üks kord kuus. Üksusega korraldame õppepäevi ise ja osaleme ka Maleva poolt korraldatud väljaõppel. Huvitavaks vahepalaks taktikalistele õppustele on kujunenud ka sõjalise suunitlusega ettekande õhtud, kus tuntud sõjafilmid pädevate komentaaride valguses loovad selgema pildi kujutatud relvakonfliktidest.

Kuidas liituda?

Korp! Sakala üksusega liitumiseks pead sa olema Korporatsioon Sakala liige. Kui sul on tekinud huvi liitumiseks, siis võta ühendust n-srs b!vil! Märt Paaliga, paal@folk.ee

Seotud viited

Sakala üksus õppusel

img_8414.jpg img_8511.jpg img_8516.jpg

Viimati uuendatud: 20.02.2012  

Kui soovid Sakalast rohkem teada või liituda, siis tule külalisõhtutele. Jälgi sündmusi meie Facebooki lehel.

Kogume pärandit!

Kogume pärandit!Kas mõni sinu lähedastest või sugulastest kuulus aastatel 1908-1940 Eestis või hiljem paguluses korporatsioon Sakala liikmeskonda? Soovime oma arhiivi täiendada korporatsiooni tegevuse ja liikmetega seotud fotode, esemete ja dokumentidega. Samuti pakuvad huvi mälestused ja muu korporatsioon Sakala liikmete või tegevusega seotud info.

Loe edasi »

Mattiase kogemuslugu

Mattiase kogemusluguLiitusin korp! Sakalaga 2008. aastal kohe, kui Tartu Ülikooli astusin. Minu liitumise peamiseks põhjuseks toona olid perekondlikud traditsioonid, kuna minu isa kuulub samuti korp! Sakalasse.

Loe edasi »

Matise kogemuslugu

Matise kogemusluguKorporatsiooni tähendus korp! Sakala näitel on minu jaoks kogu aja jooksul, mil olen asjast üldse teadlik olnud, väga palju muutunud. Esimene vihje selliste müstiliste organisatsioonide olemasolust jõudis minuni ansambliproovis räägitud legendi mõõtu juttudega teostamatust rebaslennust.

Loe edasi »

Ajaloolised kokkuvõtted korp! Sakala Tartu ja Tallinna konvendihoonetest

1910. aastal laskis korporatsioon Sakala endale Tartusse Veski tänavale ehitada konvendihoone.

Loe edasi »

2017 sügissemestri külalisõhtud

Meestudeng, liitu Sakala vennaskonnaga! Sinu tänased valikud on homse päeva vundamendiks.

Loe edasi »

Gümnasistide mälumäng 2017

Korp! Sakala Stipendiumifond kuulutab juba neljandat aastat välja gümnasistide mälumängu, mille peaauhind on nädalane ringreis Kreekas.

Loe edasi »

Rendi ruumid oma tähtsündmuseks
korp! Sakala majas Tallinnas või Tartus!