Teised organisatsioonid

Eesti meeskorporatsioonid

Korp! Vironia

Asutatud 26. novembril 1900. a. Riia Polütehnikumi juures (juured ulatuvad 1892. aastasse) esimese eesti korp!-ina, kelle värvikandmisõigus ametlikult kinnitati. Eraldi tekkimise tõttu erineb sisemine kord mitmeti Tartu korp!-idest. Evakueeriti 1915. aasta oktoobris Moskvasse, 1918. aastal toodi Riiga tagasi. Tartusse tuli 1920. aastal. Osales in corpore Vabadussõjas, kus langes 6 liiget ja 30-le anti Vabadusrist. EKL!-i asutajaliige. Sõpruslepingud endise Riia C!C!-ga ja Tartu Saksa Ch!C!-ga, EÜS-iga ning 1930. aastast Helsinki Karjalainen Osakuntaga. Taasavati 23. veebruaril 1989. aastal.


Korp! Fraternitas Estica

Asutatud 9. mail 1907. a. Tartus EÜS-ist lahkunud liikmete poolt esimese Tartu eesti korporatsioonina. In corpore Vabadussõjas. 1922. aastal liitus vilistlaskoguga Konstantin Päts. Sõpruslepingud Riia korp! Lettonia, korp! Polonia ja 1930. aastast Helsinki Savolainen Osakuntaga. EKL!-i asutajaliige. Väliskoondised Rootsis, Kanadas, USA-s, Austraalias ja Brasiilias. Taasavati 6. mail 1989. a.


Korp! Sakala

Asutatud 14. novembril 1909. aastal EÜS-ist lahkunud liikmete poolt teise Tartu Eesti korporatsioonina. In corpore vabadussõjas, saadi 32, sh 15 I liigi vabadusristi. Sõpruslepingud Helsingi Hämäläis-Osakuntaga 1929. a. ja Uppsala Gästrike-Hälsinge Nationiga 1939. a.. EKL-i asutajaliige. Väliskoondised Rootsis, Kanadas, USA-s, Austraalias, Saksamaal ja Inglismaal. Taasavati pidulikult 12. mail 1989. a.


Korp! Ugala

Asutatud 30. oktoobril 1913. a. Tartus peamiselt Frat! Esticast väljaheidetud liikmete poolt reform-korporatsioonina. Alkoholikeeld konvendikorteris 1921. aastani. EKL!-i asutajaliige. Sõpruslepingud Turu Soome Üliõpilaskonnaga ja Riia korp! Tervetiaga.


Korp! Rotalia

Asutatud 10. novembril 1913. a. Peterburis esimese ja ainsa korp!-ina Venemaal. Revolutsiooni päevil asus Tallinnasse, kus aga ühegi ülikooli juures polnud registreeritud. 1922. aastal asus Berliini ülikooli juurde. 1924. aastal siirdus Tartusse, koondis Varssavis. EKL!-i asutajaliige. Sõprusleping Helsinki Varsinais-Suomalainen Osakuntaga.


Korp! Fraternitas Liviensis

Asutatud 28. jaanuaril 1918. a. Tartus alul rohuteadlaste korporatsioonina. Alates 1924. aastast võimaldati ka teiste erialade üliõpilastel sinna astuda. EKL!-i liige 1930. aastast. 1935. aastal sõprusleping Keski-Suomalainen Osakuntaga. 1936. aastal loodi osakond Tallinna TÜ juures. Koondised Kanadas, Rootsis, Austraalias ja USA-s.


Korp! Leola

Asutatud 16. oktoobril 1920. a. esimese üliõpilasühinguna Tallinna Tehnikumis. Korporatsiooni nimi valiti muistse Eesti vabadusvõitleja Lembitu linnuse nime järgi. Leola diviis on "age quod agis" - mida iganes sa teed, tee seda hästi. Korp! Leolas on kasutusel õllenimed ehk hüüdnimed. EKL!-i liige aastast 1955.


Korp! Revelia

Asutatud 3. detsembril 1920. a. Tartus peamiselt korp! Sakalast lahkunud liikmete poolt. EKL!-i liige 1928. aastast. Taasasutati 31. märtsil 1989. a. Sõpruslepingud Helsinki Viipurilainen Osakuntaga (1930) ja Fraternitas Metropolitanaga Lätist (2005).


Korp! Tehnola

Asutatud 23. oktoobril 1921. a. Tallinna Tehnikumis peamiselt tehnikaüliõpilaste poolt. EKL!-i liige. Tegevus taastati 1989. aastal.


Korp! Fraternitas Tartuensis

Asutatud 27. märtsil 1929. a. Tartus loomaarstiteadus-konna eesti rahvuslike üliõpilaste poolt, kes lahkusid Frat! Dorpatensisest. Alates 1933. aastast avatud kõigi teaduskondade üliõpilastele. EKL!-i liige. Taasavati 3. märtsil 1989. a.


Arminia Dorpatensis

Algselt Theologischer Abend 24. oktoober 1850, Arminia Dorpatensiseks sai 27. november 1859. Hiljem tegutses vilistlaskoguna. 2. mail 1994 taastatud Tartus. Kuulub Wingolfi liitu.


Eesti naiskorporatsioonid

Korp! Filiae Patriae

Asutatud 27. oktoobril 1920. a. Tartus esimese naiskorporatsioonina üldse, luues ja otsides teid uuele organisatsioonitüübile. Sõprusleping 1930. aasta jaanuarist Helsinki Hämäläis-Osakuntaga, 1992. aastal Helsinki Nyland Nationiga, 1997. aastal Riia korp! Daugavietega, 2002. aastal Uppsala Gästrike-Hälsinge Nationiga. Koondised Rootsis, USA-s, Kanadas, Austraalias, Brasiilias. Tegevus taastati kodumaal 17. veebruaril 1989.


Korp! Indla

Asutatud 7. märtsil 1924. a. Tartus. Korporatsiooni nimi «Indla» on tuletatud Johannes Aaviku sõnast «ind». 1926. a. astuti Eesti Kaitseliidu juures tegutsevasse Naiskodukaitsesse. Põhimõtted: töökus, kohusetunne, täisrahvuslikkus, karskus, kodu-armastus, ausus. 1930. a. sõlmiti sõprusleping Helsinki ülikooli Savolainen-Osakuntaga. Väliskoondised USA-s ja Kanadas. Korp! Indla tegevus Eestis taastati 31. märtsil 1989. a.


Korp! Lembela

Asutatud 24. oktoobril 1924. a. Tartus. Värvideks valiti oranž-roheline-violetne, kuid 1935. aastal otsustati oranž asendada heleoranžiga, mis ajapikku muutus helebeežiks. Korp! Lembela likvideeriti 1937. aasta erakorralise koosoleku otsusega peamiselt liikmete vähesuse tõttu. Tegevus taastati Tallinnas 1990. aastal.


Korp! Amicitia

Asutatud 21. novembril 1924. a. Tartus Tallinna Linna 1. Tütarlaste Gümnaasiumi 1923. aasta lõpetajate poolt. Sõprusleping Riia korp! Imeriaga ja Helsinki Wiipurilainen Osakuntaga. Väliskoondis Kanadas Torontos. Taasasutati 28. aprill 1989. a.


Korp! Sororitas Estoniae

Asutatud 16. veebruaril 2011. a. Tallinnas. Samal aastal võeti vastu otsus tegevkonvent ka Tartusse laiendada. Esimene taasiseseisvumise järgselt asutatud naiskorporatsioon.


Eesti Üliõpilasseltsid

Eesti Üliõpilaste Selts

Asutatud 7. aprillil 1870. a. Tartus. Tegi tagajärjeta katseid saavutada üheõiguslust saksa korporatsioonidega a.a. 1881/1882 «Vironia» ja a.a. 1890/1891 «Fraternitas Viliensise» nimelise osakonnana tema poolt loodud sini-must-valge välismärgiga. Seda eesti rahvuslikku trikoloori omab EÜS praegugi ajaloolise mälestusmärgina lipu, tekli ja lindi kujul. Lipp õnnistati 4. juunil 1884. a. Otepääl. 1918. aastal osales in corpore Vabadussõjas. Sõprusorganisatsioonid: Pohjois-Pohjalainen Osakunta, Etelä-Pohjalainen Osakunta, Vasa Nation ja Austrums. Taastati Tartus 1. detsembril 1988. a. Seltsi maja asub Tartus, Tõnissoni 1.


EÜS Põhjala

Asutatud 13. novembril 1884. a. Peterburis Karl Hellati eestvõttel. Tegutses algul «Sõprade Salgakese» nime all, hiljem «Peterburi Eesti Üliõpilaste Abiandmise Seltsina», seaduslikult registreeritud 1909. aastal, praegune nimi 1913. aastast. 1917. a. asutati osakond Tallinnas, 1918. a. lühemat aega Narvas, 1919. aastal asus Tartusse. Kuni 1925. aastani segaorganisatsioon, siis meesorganisat-sioon, eksiilis muutus uuesti segaorganisatsiooniks. Üliõpilasseltside Liidu liige. Sõprusleping Helsinki Etelä-Suomalainen Osakuntaga. Välismärgiks kullast ja rauast sõrmus kahekordse kullast Põhjatähega, mille siseküljel on deviis «Non scholae, sed vitae discimus» («Mitte kooli, vaid elu jaoks õpime»). 22. juunil 1989. a. otsustas vilistlaskogu seltsi tegevuse taastada. 6. oktoobril 1989. a. kinnitati EÜS Põhjala TÜ Teaduslikus Nõukogus. Konvendikorter asub Tartus, Jakobi 23.


ÜS Liivika

Asutatud 21. aprillil 1909. a. Riia Polütehnikumi juures ÜS «Laine» (asutatud 1904. a.) poolt (mõningate korp! Vironiast lahkunud liikmete lisandusel) «Riia Eesti Üliõpilaste Seltsi» nime all. Evakueerus 1915. aastal koos Riia Polütehnikumiga Moskvasse, tegutses Tallinnas a.a. 1917-1920. EÜS Liivika nime all registreeritud Tartus 1921. a.. Kuulub Üliõpilasseltside Liitu. Meesorganisatsioon, aadress Tartus on Baeri tn. 7.


Eesti Naisüliõpilaste Selts

Asutatud 1911. aasta sügisel Tartus esimese eesti akadeemilise naisorganisatsioonina, alul ametliku tunnustuseta «E.N.Ü. Rühma» nime all; tunnustati meesorganisatsioonide poolt 1915. aastal, ametlikult kinnitatakse alles eesti ülikoolis 14. novembril 1919. aastal. Algatas maiõhtu külaskäikude traditsiooni. Osalesid Vabadussõjas «Punase Risti Abiandmise Komitee», «Ühistöö» jt. liikmetena. Sõprusleping Helsinki Etelä-Suomalainen Osakuntaga. 1988. aasta 14. novembril tähistati ENÜS-i sünnipäeva ja pandi alus seltsi taasloomisele. Põhikiri kinnitati 25. novembril 1989. aastal. Konvendikorter Riia 13-33.EÜS Veljesto

Asutatud 24. veebruaril 1920. a. Tartus EÜS-ist lahkunud peamiselt filoloogide poolt. Kirjutamata sõpruslepingu vahekorras Helsinki Satakuntalainen Osakuntaga. 4. oktoobril 1988. a. registreeriti TÜ juures EÜS «Logos». 24. veebruaril moodustati selle põhjal «Veljesto Taastav Kogu». Veljesto taastati 26. mail 1989. a.. Segaorganisatsioon. Aadress Gildi 3-10, Tartu.ÜS Raimla

Asutatud 22. septembril 1922. a. Tartus peamiselt EÜS Ühendusest lahkunute poolt. On pannud erilist rõhku kodumaa tundmaõppimisele ja kirjeldamisele. Üliõpilasseltside Liidu liige. Seltsi tegevus otsustati taastada 4. septembril 1989. aastal. Lipuvärvid - valge ja sinine. Meesorganisatsioon. Konvendi aadress: Veski 42, TartuÜS Fraternitas Fennica

Asutatud 22. oktoobril 1926. aastal Tartus soome päritolu veterinaariatudengite eestvedamisel. Fraternitas Fennica koondab peamiselt soome rahvusest mees- kui naistudengid. Ühingu eesmärgiks on soome kultuuri edendamine Tartus õppivate soome tudengite seas. Enne II maailmasõda katkes tegevus juba aastal 1929, sest Soome Vabariik otsustas edaspidi mitte tunnustada teistes riikides omandatud veterinaarharidust ning seoses sellega vähenes soomlaste tung asuda Tartusse loomaarstiteadust õppima. Fraternitas Fennica taasasutati 9. novembril 1994 ning tegutseb tänapäevani.


Ava suur kaartViimati uuendatud: 23.07.2021  

Kui soovid Sakalast rohkem teada või liituda, siis tule külalisõhtutele. Jälgi sündmusi meie Facebooki lehel.

Ajaloolised kokkuvõtted korp! Sakala Tartu ja Tallinna konvendihoonetest

Ajaloolised kokkuvõtted korp! Sakala Tartu ja Tallinna konvendihoonetest1910. aastal laskis korporatsioon Sakala endale Tartusse Veski tänavale ehitada konvendihoone. Kolmekordse juugendstiilis kivimaja projekteerisid tuntud Soome arhitektid Armas Lindgren ja Wivi Lönn.

Loe edasi »

Kogume pärandit!

Kogume pärandit!Kas mõni sinu lähedastest või sugulastest kuulus aastatel 1908-1940 Eestis või hiljem paguluses korporatsioon Sakala liikmeskonda? Soovime oma arhiivi täiendada korporatsiooni tegevuse ja liikmetega seotud fotode, esemete ja dokumentidega. Samuti pakuvad huvi mälestused ja muu korporatsioon Sakala liikmete või tegevusega seotud info.

Loe edasi »

Liitu korp! Sakalaga!

Liitu korp! Sakalaga!Meestudeng, tule ja tutvu Sakala vennaskonnaga!  Üliõpilaskorporatsioon Sakala on akadeemiline meesorganisatsioon, mis aitab Sul tudengielust maksimumi võtta ja loob tugeva sotsiaalse võrgustiku kogu eluks. Korp! Sakalas seisab Sinu selja taga sajandijagu väärikaid eestimeelseid mehi, kes on kindlustanud Eesti omariiklust ja toetanud üksteist vankumatult ka kõige keerulisematel aegadel.

Loe edasi »

Gümnasistide mälumäng 2019

Korp! Sakala Stipendiumifond kuulutab 2019 aasta kevadel juba kuuendat aastat järjest välja gümnasistide mälumängu, mille seekordne peaauhind on nädalane reis Norrasse.

Loe edasi »

Gümnasistide mälumäng 2018

Korp! Sakala Stipendiumifond kuulutab juba viiendat aastat välja gümnasistide mälumängu, mille seekordne peaauhind on nädalane reis Türki.

Loe edasi »

2018 kevadsemestri külalisõhtud

Meestudeng, liitu Sakala vennaskonnaga! Sinu tänased valikud on homse päeva vundamendiks.

Loe edasi »

Rendi ruumid oma tähtsündmuseks
korp! Sakala majas Tallinnas või Tartus!