Mis on korp! Sakala?

Korporatsioon Sakala on 14. novembril 1909. a. asutatud akadeemiline meesorganisatsioon, rajatud vastavalt tolleaegsetele Tartus levinud traditsioonidele.

Korp! Sakala sihiks on tugevdada akadeemilist ühtekuuluvustunnet ja toetada oma liikmeid moraalselt ja aineliselt. Oma tegevusega soovib Sakala aidata kaasa Eesti omariikluse kindlustamisele, kultuuri säilitamisele ja arendamisele ning demokraatiaideede realiseerumisele.

Põhimõtted

Korporatsiooni peapõhimõteteks on: rahvuslus, rahvameelsus, kehakarastus ja tervishoid, eneseharimine ning lipukirjana «Üks kõigi eest, kõik ühe eest» - mis loob raudse jõu ja sideme. Kokkuvõtlikult väljendatakse Sakala peapõhimõtteid sõnadega: natio, democratia, fraternitas.

Korp! Sakala on apoliitiline organisatsioon sise- ja parteipoliitilises mõttes. Sellistes küsimustes ei või Sakala kui organisatsioon võtta mingeid seisukohti ja neid ei ole lubatud arutada Sakala ametliku tegevuse raames.

Korp! Sakala liikmeteks võivad olla eesti rahvusest või Eesti päritoluga mehed, kes on immatrikuleeritud, või on olnud immatrikuleeritud ülikooli. Liikmeks võib vastu võtta ka Eestis elavaid või õppivaid sõprusorganisatsioonide liikmeid ja erandkorras ka teistest rahvustest Eesti kõrgkoolides õppivaid meessoost isikuid. Korp! Sakala on kinnine üliõpilasühing, millesse kuuludes ei saa samaaegselt kuuluda mõnda teise sellisesse organisatsiooni.

Korp! Sakala lahutamatuteks osadeks on väljaspool Tartut Eestis asuvad osakonnad ning väljaspool Eestit asuvad koondised ja nende osakonnad. Eestis on Sakala liikmeid 400, väliskoondiste nimekirjades on kokku ligi 150 sakalanust.

Liikmeskond

Korp! Sakala liikmed jaotuvad nelja kategooriasse:

Iga semestri alguses korraldatakse külalisõhtud, kus organiseerumata üliõpilastel on võimalus korp! Sakalaga tutvuda. Soovitav oleks käia vähemalt kahel külalisõhtul, samuti võiks sobiva organisatsiooni leidmiseks külastada ka teiste korporatsioonide külalisõhtuid.  

Kevadkommersil Viljandis, 2008

Traditsioonid

Korp! Sakala eesmärgiks on arendada oma liikmeid vaimselt, kultuuriliselt, füüsiliselt, kasvatada neis distsipliinitunnet ja suhtlemisoskust. Iga korporant peab tundma üldisi seltskondlike kombeid ja esinema ning käituma korrektselt ja väärikalt. Iga korporant peab seisma oma au eest.

Korp! Sakala siseelu ja tema liikmete omavaheliste suhete reguleerimiseks on koostatud kodukord, millega kehtestatud printsiipidele ja reeglitele kõik Sakala liikmed alluma peavad. Rebaste üheks ülesandeks on kodukorra tundmaõppimine. Rebaseaeg korp! Sakalas kestab üldjuhul kaks semestrit, seejärel võib tema akadeemiline isa teha koosolekul ettepaneku rebase tegevliikmeks vastuvõtmiseks. Selleks peab rebane olema omandanud küllaldased teadmised korp! Sakala korra ja kommete osas, näidanud üles aktiivsust ja head käitumist, tundma rahuldaval määral Eesti kultuuri ja ajalugu ning olema muidu sobiv tegevliikmeks vastuvõtmiseks.

Korp! Sakalas kehtib vanuseprintsiip, mille järgi arvestatakse liikmete konvendivanust - Sakalasse astumise aja järgi. Vanuseprintsiibi kohaselt peavad nooremad vanemaid respekteerima, nende nõuandeid ja õpetusi arvestama ja nende õigustatud korraldusi täitma. Vanemad peavad noortele olema eeskujuks ja neile oma teadmisi ning kogemusi edasi andma. Konvendivanuselt vanem võib nooremale anda ülesandeid (isikliku au, seaduse ja kodukorra piirides) ja omab eesõiguse teenindamisel.

Loe veel:
Viimati uuendatud: 23.01.2018  

Kui soovid Sakalast rohkem teada või liituda, siis tule külalisõhtutele. Jälgi sündmusi meie Facebooki lehel.

Ajaloolised kokkuvõtted korp! Sakala Tartu ja Tallinna konvendihoonetest

Ajaloolised kokkuvõtted korp! Sakala Tartu ja Tallinna konvendihoonetest1910. aastal laskis korporatsioon Sakala endale Tartusse Veski tänavale ehitada konvendihoone. Kolmekordse juugendstiilis kivimaja projekteerisid tuntud Soome arhitektid Armas Lindgren ja Wivi Lönn.

Loe edasi »

Kogume pärandit!

Kogume pärandit!Kas mõni sinu lähedastest või sugulastest kuulus aastatel 1908-1940 Eestis või hiljem paguluses korporatsioon Sakala liikmeskonda? Soovime oma arhiivi täiendada korporatsiooni tegevuse ja liikmetega seotud fotode, esemete ja dokumentidega. Samuti pakuvad huvi mälestused ja muu korporatsioon Sakala liikmete või tegevusega seotud info.

Loe edasi »

Liitu korp! Sakalaga!

Liitu korp! Sakalaga!Meestudeng, tule ja tutvu Sakala vennaskonnaga!  Üliõpilaskorporatsioon Sakala on akadeemiline meesorganisatsioon, mis aitab Sul tudengielust maksimumi võtta ja loob tugeva sotsiaalse võrgustiku kogu eluks. Korp! Sakalas seisab Sinu selja taga sajandijagu väärikaid eestimeelseid mehi, kes on kindlustanud Eesti omariiklust ja toetanud üksteist vankumatult ka kõige keerulisematel aegadel.

Loe edasi »

Gümnasistide mälumäng 2019

Korp! Sakala Stipendiumifond kuulutab 2019 aasta kevadel juba kuuendat aastat järjest välja gümnasistide mälumängu, mille seekordne peaauhind on nädalane reis Norrasse.

Loe edasi »

Gümnasistide mälumäng 2018

Korp! Sakala Stipendiumifond kuulutab juba viiendat aastat välja gümnasistide mälumängu, mille seekordne peaauhind on nädalane reis Türki.

Loe edasi »

2018 kevadsemestri külalisõhtud

Meestudeng, liitu Sakala vennaskonnaga! Sinu tänased valikud on homse päeva vundamendiks.

Loe edasi »

Rendi ruumid oma tähtsündmuseks
korp! Sakala majas Tallinnas või Tartus!