Kroonika

Kuni 1907 aastani oli Tartus ainult üks eesti üliõpilasorganisatsioon - Eesti Üliõpilaste Selts. Toimusid mitmed ebaõnnestunud katsed seda korporatsiooniks või osakonnaks muuta, et tõusta seltskondlikult üheväärseteks saksa korporatsioonidega. 1907 aastal tõusis korporatsiooni loomise mõte taas päevakorrale ja kui see EÜS-i koosolekul poolehoidu ei leidnud, lahkusid korporatsiooni poolehoidjad seltsist ja asutasid korp! Fraternitas Estica.
 
1908 aastaks on EÜS-i liikmete arv uuesti kasvanud, tõustes 80-ni. Rohke liikmete arv ei võimaldanud selleaegses EÜS-is sisedistsipliini väljaarendamist sel määral, nagu seda soovis näha üks ringkond seltsi liikmeid, kuhu kuulusid peamiselt Pärnu gümnaasiumi lõpetanud üliõpilased. Nõnda tekkis EÜS-is 1908 aasta kevadsemestril tihedamini liitunud ringkond omavahelise nimetusega "Pernavia". Kui 1908 aasta sügisene EÜS-i vilistlaste koosolek ei arvestanud selle seltsi üldsuuna suhtes opositsioonilise ringkonna soove ning otsustas jääda endise sisekorra juurde, valmis opositsioonil omalt poolt otsus, kutsuda ellu uus organisatsioon korporatsiooni vormis.

EÜS-i maja, kust ka korp! Sakala juured pärit on


korp! Sakala liikmete esimene avalik värvides ülesastumine 21. juunil 1909korp! Sakala asutajad koos külalistega 15. novembril 1909.korp! Sakala konvendihoone tsaariaegsel postkaardil.korp! Sakala vanamees koos c. 1913 rebastega.


 • Märts 1915 - Koos korp!! Vironia, Fraternitas Estica, Ugalaga ja Rotaliaga sõlmitakse Eesti Korporatsioonide Liiduleping, 28. märtsi 1915 loetakse Eesti Korporatsioonide Liidu asutamiskuupäevaks.
 • Aprill 1915 - Alanud Maailmasõja oludes kasutavad Sakala konvendihoonet erinevad sõjaväeasutused. Alguses kolitakse konvendiruumid ülakorrusele, hiljem Hobuse tänavale
 • 8. oktoober 1915 - Muudeti korporatsiooni peapõhimõtete 3. punkt, mis puudutas alkoholi tarbimist konvendihoones.

Eesti Korporatsioonide Liidulepingule alla kirjutanud korporatsioonide Vironia, Fraternitas Estica, Sakala, Ugala ja Rotalia esindajad 1915. aasta märtsikuus


 • 3. oktoober 1918 - kuus Tartu üliõpilasorganisatsiooni, sh. ka Sakala keelduvad astumast okupatsiooniaegsesse saksa ülikooli.
 • 27. november 1918 - Tartu üliõpilaskond otsustab, et "kõik üliõpilased astuvad rahvaväkke enne sundlusliku mobilisatsiooni kuulutamist", ka korp! Sakala liikmed astusid in corpore eesti sõjaväkke ning abistasid ka Kaitseliidu loomisel.
 • 1918 aasta sügisel - Sakala Konvendihoonesse asub garnisoni ambulants ja haigemaja.
 • 5. detsember 1919 - korp! Sakala  registreeritakse  Tartu ülikooli kuraatori poolt

Sakalanused Vabadussõja päevil


 • 1920 kevadel lahkub korp! Sakalast grupp rebaseid, kes koos mõttekaaslastega asutavad 1920 aasta sügisel korp! Revelia
 • 1920. Kohe pärast Vabadussõja lõppu luuakse korp! Sakala Viljandi koondis.
 • 1922. Pärast aastatepikkust tööd valmib korp! Sakala uus vapp.
 • 1923. Alustab tööd korp! Sakala Tallinna koondis.
 • 1924 detsember - pärast 1. detsembri mässukatset hoogustub Kaitseliidu tegevus. Kaitseliitu kuulumine oli sakalanustele kohustuslik kuni 1934. aastani

Mensuur korp! Sakala konvendi saalis 1927. aastal


 • 1927. november - O. Michelmanni mälestusplaadi avamine Tartu konvendis.
 • 1928. Ümberehitustööd Tartu konvendis, konvendi käsutusse võetakse ka teine korrus.
 • 1929. november - sõlmitakse sõprusleping Soome Hämäläis-Osakuntaga.

Sakalanused konvendi trepil 1930. aasta sügisel


 • 1935. märtsis - Eesti Korporatsioonide Vilistlaskogude Liidu asutamine
 • 1935. - Riigivanem Konstantin Päts ähvardab sulgeda korp! Sakala, kui see ei heida Vabadussõdalaste liidreid oma ridadest välja.
 • 1936. - Sakala Soome koondise asutamine
 • 1937 sügissemestril - Tallinna tegevkonvendi asutamine
 • 1937 suvi - Suuremad ümberehitustööd Tartu konvendis

Rebaste kommerss ex est!


 • 1938 - korp! Sakala Vilistlaskoguga liituvad likvideeritud korp! Harjola vilistlased.
 • 1938 - Uue Ülikooliseadusega saab korporatsioon Sakala uueks nimeks üliõpilaskonvent "korp! Sakala".
 • 1939 mai - Sõlmitakse sõprusleping Rootsi Gästrike-Hälsinge Nationiga.

Viimased enne II maailmasõda Tartus värvid saanud sakalanused 1940. aasta maikuus


 • 1940. augustis keelustab Nõukogude Liidu okupatsioonivalitsus korp! Sakala, seda tehakse ka teiste Eesti üliõpilasorganisatsioonidega. Korp! Sakala maja läheb sõjaväevõimude käsutusse.
 • 1941. juuli - konvendihoone saab pihta süütepommiga, maja jääb aastateks varemetesse – tulest puutumata jäi vaid keldrikorrus.
 • 1942. mais - Suure saladuskatte all toimub korp! Sakala kevadkommerss Estonia teatris, Valges ja Rohelises saalis. 1943. aasta maikuus toimub Korp! Sakala Tallinna osakonna algatusel koosviibimine Nõmmel, jaamataguse hotelli söögisaalis. Koos oli 35—40 vil! ja ksv!

korp! Sakala konvendihoone varemed 1944 aastal


 • 1945. Rootsi lehes ilmub kuulutus, mis palub korp! Sakala liikmetel ennast registreerida. Auvil! Julius Lille algatusel alustati perioodilisi kokkutulekuid juulis 1945 kohvik Kjellsoni ruumides.
 • 12. veebruar 1946 - kinnitatakse Rootsi koondise põhikiri.

Sakalanuste koosviibimine Stockholmis 1940. aastate lõpul


 • 1. mai 1946 - toimub korp! Sakala Saksamaa koondise asutamine Augsburgis. Eestvedajateks olid vilistlased O. Rütli, S. Kook, P. Saar ja teised.
 • 1948. Sakalnuste esimene kokkutulek sügiskommersil Kanadas. 
 • 24. juulil 1949 – Augsburgis Saksamaal suri "korp! Sakala vaimne isa" auvil! Oskar Rütli. Tema matused kujunesid Saksamaal üheks suurimaks Sakala pere ühiskokkutulekuks.

Sakalanuste koosviibimine Saksamaal


 • 2. august 1949 -  asutatakse Ühendriikide koondis vilistlaste H. Kurmani, J. Vasari ja A. Naerise õhutusel.
 • 5. märtsil 1950 - Korp! Sakala Kanada koondise asutamine vilistlaste E. Kuuskne, E. Varamäe ja A. Toigeri algatusel.
 • 1952. asutati korp! Sakala Montreali osakond kaheksa sakalanuse poolt.

korp! Sakala perekonnaõhtu Kanadas


 • 22. oktoobril 1950 - Inglismaa koondise asutamine Leicesteris vilistlaste A. Mere, H. Mereti ja b!vil! R. Randese juhtimisel. Inglismaa koondise juures oli aktiivne ka vil! H. Riipalu.
 • 1. detsembril 1950 - korp! Sakala koondise asutamine Austraalias ksv. P. Kutsari, E. Maasepa ja vil! E. Mägi algatusel.

Sakalanused suvises Austraalias


 • 1955. Rootsi koondis leiab esimesena paguluses omale kindlad ruumid mugavaks konvendikorteriks.
 • 1955 oktoobris - omandab korp! Sakala Kanada koondis esimese Eesti akadeemilise organisatsioonina paguluses endale konvendikorteriks maja Torontos, Earl Streetil.
 • 1961. Rootsi koondis leiab uued ruumid Stockholmi südames.

Ameerika Ühendriikide koondise sakalanused korp! Sakala 50. juubelikommersil


 • 1. juulil 1969 pandi auvil! Elmar Tampõldi eestvõttel Torontos nurgakivi Tartu College ehitusele.
 • 19. septembril 1970 toimus Tartu College avaaktus. Suurem osa Torontos asuvatest Eesti üliõpilasorganisatsioonidest tegutseb seal tänapäevani.

Sakalanused Nõukogude Eestis. Koosviibimine 1984. aastal


 • 1988/1989. aastavahetusel tekib Tartu üliõpilaskonna esindajate seas idee ja vajadus taastada korp! Sakala tegevus kodumaal. Idee kandjateks on põhiliselt grupi “Ülikool relvavabaks” liikmed, eestvedajateks stud. med. Alar Sepp, stud.phil. Peeter Tali ja stud.jur. Vallo Vanaaseme.
 • 13. veebruar 1989. Korp! Sakala Vilistlaskogu koosolek Tallinnas otsustab võtta korp! Sakala liikmeteks Alar Sepa ja Vallo Vanaaseme. Võetakse suund konvendi taastamisele Tartus. Vilistlaste poolt on konvendi taastamisel aktiivselt tegev auvil! Eugen Künnapuu (coetus 1931-I), kes sai ka esimeseks Tartus taastatud korp! Sakala vanameheks. Ka kümneid teisi ennesõjaaegseid vilistlasi on taastamise juures aktiivselt tegevad.

Vabariigi aastapäev 1989.


 • 24. veebruar 1989. Vastne konvent osaleb Eesti Vabariigi 71. aastapäevale pühendatud üliõpilasorganisatsioonide rongkäigul. Korp! Sakala korraldatud peoõhtul tuuakse taas välja sini-violett-valge lipp.
 • 3. märts 1989. Tartu Ülikooli Nõukogu registreerib korp! Sakala põhikirja.
 • 30. aprill 1989. Volbriöö pidustustel võtab korp! Sakala vastu külalisi jälle oma majas, kuigi veel mitte maja täieõigusliku peremehena. Majas tegutseb Tartu Kunstikool, Sakala käsutuses on keldrikorrus ja väike koosolekuruum ühel päeval nädalas.

Sakala on Eestis taastatud. Taas saab avalikult kanda oma teklit ning lippu


 • 12. mai 1989. korp! Sakala pidulik taasavamine. Peetri kirikus toimunud jumalateenistusel õnnistatakse sini-violett-valge lipp ja vastsed sakalanused saavad pähe värviteklid. 13. mai 1989. Pärast 49 aastast vaheaega toimub kodumaal traditsiooniline kommerš kaasvõitlejate ja vilistlaste osavõtul.
 • 1990. Taastatakse korp! Sakala Tallinna osakond, 1. veebruaril võtab Tallinna senior ksv! Tiit Aleksejev vastu esimesed üheksa liiget. Samal aastal alustavad tegevust ka kõik korp! Sakala struktuurüksused, mis olid olnud olemas enne sõda.

korp! Sakala tegutseb Eestis jälle!


 • 1995. 25. aprillil tagastati korp! Sakalale Veski tänava 69 asuv ajalooline konvendihoone, mille esimene korrus avati pidulikult 1997 sügiskommersi ajal.
 • 1999. Korp! Sakala 90ndaks juubeliks lõpetati Tartu konvendihoone viimased renoveerimistööd, mille käigus maja välimus tegi läbi tõsise muutuse. Konvent oli tagasi saanud oma ajaloolise välimuse.


korp! Sakala 90. juubelikommerss 1999. aasta sügisel toimus juba taastatud konvendihooneskorp! Sakala 100 juubeli puhul toimunud koosolek konvendi saalis

Loe edasi Viimati uuendatud: 16.08.2017  

Kui soovid Sakalast rohkem teada või liituda, siis tule külalisõhtutele. Jälgi sündmusi meie Facebooki lehel.

Ajaloolised kokkuvõtted korp! Sakala Tartu ja Tallinna konvendihoonetest

Ajaloolised kokkuvõtted korp! Sakala Tartu ja Tallinna konvendihoonetest1910. aastal laskis korporatsioon Sakala endale Tartusse Veski tänavale ehitada konvendihoone. Kolmekordse juugendstiilis kivimaja projekteerisid tuntud Soome arhitektid Armas Lindgren ja Wivi Lönn.

Loe edasi »

Kogume pärandit!

Kogume pärandit!Kas mõni sinu lähedastest või sugulastest kuulus aastatel 1908-1940 Eestis või hiljem paguluses korporatsioon Sakala liikmeskonda? Soovime oma arhiivi täiendada korporatsiooni tegevuse ja liikmetega seotud fotode, esemete ja dokumentidega. Samuti pakuvad huvi mälestused ja muu korporatsioon Sakala liikmete või tegevusega seotud info.

Loe edasi »

Liitu korp! Sakalaga!

Liitu korp! Sakalaga!Meestudeng, tule ja tutvu Sakala vennaskonnaga!  Üliõpilaskorporatsioon Sakala on akadeemiline meesorganisatsioon, mis aitab Sul tudengielust maksimumi võtta ja loob tugeva sotsiaalse võrgustiku kogu eluks. Korp! Sakalas seisab Sinu selja taga sajandijagu väärikaid eestimeelseid mehi, kes on kindlustanud Eesti omariiklust ja toetanud üksteist vankumatult ka kõige keerulisematel aegadel.

Loe edasi »

Gümnasistide mälumäng 2019

Korp! Sakala Stipendiumifond kuulutab 2019 aasta kevadel juba kuuendat aastat järjest välja gümnasistide mälumängu, mille seekordne peaauhind on nädalane reis Norrasse.

Loe edasi »

Gümnasistide mälumäng 2018

Korp! Sakala Stipendiumifond kuulutab juba viiendat aastat välja gümnasistide mälumängu, mille seekordne peaauhind on nädalane reis Türki.

Loe edasi »

2018 kevadsemestri külalisõhtud

Meestudeng, liitu Sakala vennaskonnaga! Sinu tänased valikud on homse päeva vundamendiks.

Loe edasi »

Rendi ruumid oma tähtsündmuseks
korp! Sakala majas Tallinnas või Tartus!