Tartu konvendihoone taastamine ja tänapäev

1989. aastal taastati Tartus korporatsioon Sakala tegevus. Organisatsiooni tegevuse taastamise järel sai kogu korp! Sakala suurimaks ettevõtmiseks oma ajaloolise konvendihoone tagasisaamine ja seejärel renoveerimine oma kunagisel kujul. Vastuolude tõttu Tartu Kunstikooli juhtkonnaga oli kunagise konvendimaja kasutamine juba algusest peale raskendatud. Kuni 1996. aastani tohtis korp! Sakala kasutada Veski tn 69 alaliselt ainult ühte tuba ja sedagi hoiuruumina. Koosolekuid peeti õpetajate toas ja suuremaid üritusi koridoris. Saali pääseti vaid kolm korda aastas - kommerssideks ja volbriks. Tuli ette ka aastaid, mil suurüritusteks oma majja ei saadudki.

Korp! Sakala konvendihoone seisukord 1990. aastate alguses


7. oktoobril 1991 registreeris Tartu linnavolikogu Sakala vilistlaskogu põhikirja muutuse, milles oli sõnastatud konkreetselt vilistlaskogu tegevuse ja omandi järjepidevus. 16. oktoobril 1991 esitas Sakala Tartu Linnakohtule avalduse Veski 69 hoone ja krundi tagasisaamiseks. 19. mail 1992 tunnistas linnakohus Sakala vilistlaskogu omandiõigusreformi õigustatud subjektiks. 27. augustil 1992 kanti Sakala vilistlaskogu avaldus õigusjärgsete omanike ja vara registrisse hoonete ja krundi osas. Siiski lükkas linnavalitsus maja tagastamise kaugemasse tulevikku, mistõttu vilistlaskogu otsustas samal sügisel peatada ARC-projektilt tellitud maja projekteerimistööd kuni maja saatuse selgumiseni. 31. mail 1993 teatas Tartu Linnavalitsuse varaamet, et maja ei ole säilinud endisel kujul ja seda ei saa taastada kiirendatud korras. Linnal oli lahendada ka probleemi teine pool - kuhu majutada ümber kunstikool.

Maja tagastamine ja taastamine

Tagastamisprotsess hakkas kiirenema pärast 1994. a. veebruaris linnavalitsusega peetud läbirääkimisi. 29. juunil 1994 teatas Eesti erastamisagentuur, et endised Tartu Aparaaditehase hooned antakse kunstikoolile, mistõttu avanes võimalus tagastada üliõpilaskorporatsioonidele Sakala ja Ugala nende konvendihooned. 1994. a. oktoobris tunnistas ehitusekspertiis, et Sakala maja on sõjajärgsete ümberehitustööde käigus säilinud vähemalt 51% ehk individualiseeritaval kujul. Kolm ja pool aastat kestnud asjaajamise tulemusel otsustas Tartu linnavalitsus lõpuks 25. aprillil 1995 tagastada korp! Sakala vilistlaskogule hoone ja krundi Tartus Veski tn 69.

Korp! Sakala konvendihoone 1997. aastal. Keldri ja esimese korruse remont on valmis. Ees seisab renoveerimise kolmas etapp.


1996. a. kevadel valitud vilistlaskogu juhatus eesotsas vil! Jaan Keldriga koostas konvendihoone kolmeosalise taastamise kava, mille keskseks eesmärgiks oli taastada maja Eesti ja välisliikmete abiga kolme aasta jooksul. 18. mail 1996 toimunud b!!vil!! ühine koosolek kiitis plaani ka heaks. Esmalt peeti vajalikuks välja ehitada keldrikorrus, kuhu rajada konvendikorteri alalised ruumid. Samal päeval algatatud korjanduse tulemusena kogunes üle 350 tuhande krooni, millele väliskoondised lisasid veel 200 tuhat krooni.

11. juunil käis külas arhitektist Kanada koondise auvil! Elmar Tampõld, kelle poolt algatatud ja ellu viidud Toronto Tartu College´i rajamise projekt oli muutunud legendaarseks nii väliseestlaste kui ka kodueestlaste seas. Tänu temale toodi Eestisse üle ka rohkem kui 700 tuhande kroonine 1972. a. asutatud auvil! Samuel Koogi mälestusfond, mille kaugeim sihtotstarve ju oligi korp! Sakala maja taastamine pärast Eesti vabanemist Nõukogude okupatsioonist.

Maja renoveerimistööde kolmas etapp 1999. aasta kevadel.


Sama aasta suvel teostas ARC Projekt vajalikud projekteerimistööd ja konkursi korras valiti ehitajaks AS Tevo. Tööd algasid septembris ja lõppesid novembris, vahetult enne 1996. a. aastapäevakommerssi. Nüüd oli aeg asuda esimese ehk saalikorruse renoveerimisele, mille kunstikool 1997. a. algul oli vabastanud. Ehitustööde läbiviijaks valiti konkursil JB Ehituse AS. Tööd algasid vil! Toomas Marandi järelevaatuse all juunis ja lõppesid detsembri alguseks.

Aastapäevakommersi üritused, mis oldi otsustatud kuu aja võrra edasi lükata, toimusid 12.-14. detsembril 1997 nüüd juba värskelt valminud kaunites ruumides. Esimese korruse ehitustööd läksid maksma ligi 2 miljonit krooni, mis kogunes nii auvil! Samuel Koogi fondi summadest kui ka kodumaa sakalanuste annetustest. 1998. aaasta jaanuariks oli kunstikool lõplikult majast välja kolinud ja nüüd tuli lõplikult otsustada maja edaspidine kasutusfunktsioon. Valdavaks kujunes seisukoht, et tuleb taastada Veski 69 konvendihoone sõjaeelne väljanägemine, kaks ülemist korrust ehitada pikemas perspektiivis korporatsiooni tarbeks, kuid esialgu renditavateks büroopindadeks, ja võtta tööde läbiviimiseks pikaajaline pangalaen.

Maja renoveerimistööde kolmas etapp 1999. aasta kevadel.


Ehitustööde kolmas etapp algas AS Merko Tartu poolt 1999. a. veebruaris vil! Parvel Pruunsilla juhendamisel. Tuli lammutada katus ja ehitada uus, taastada ajalooline välisfassaad, teostada sisetööd kahel ülemisel korrusel, ehitada uus ventilatsioon, elektri- ja gaasiküttesüsteem.

Katusematerjal kingiti Soome Häme osakonna vahendusel suurkontsern Rautaruuki OY poolt. Maja sai oma kunagisel kujul lõplikult valmis 1999.a. augustis ja 12.-14. novembril 1999 peeti korp! Sakala 90. aastapäeva pidustused juba täielikult uuendatud konvendihoones. Korp! Sakala maja taastamine teenis Tartu linnavalitsuse auhinna “Aasta Tegu 1999”.

Vastvalminud korp! Sakala konvendihoone 1999. aastal


Arhitektuurimälestiste register kirjeldab maja väliskuju järgmiselt: Kõrge mansardkatusega kahekorruselise kivihoone fassaadid on sümmeetrilise lahendusega, erinevas viimistluses krohvipindadega ja vertikaalselt rühmitatud aknaavadega. Esifassaadi külgmiste akende kohal on poolkaarjad krohvidekoorid, saali kõrgete akende kohal kaunistustega karniisid. Sissepääs paikneb ühekordses külgosas, mille katus on metallpiirdega piiratud rõdu. Aiaküljel on poolkaarne veranda ja metallpiirdega ümbritsetud terrass. Mansardkorrust valgustavad kaarja valgmikuga ärkliaknad. Aknad on taastatud algupärase raamijaotusega. Katus ja mansard on kaetud musta tooni valtsitud plekk-kattega. Katuseharjal metallpiirdega ümbritsetud platvorm. Räästa all jookseb hammaslõikeline karniis.

Järgnevatel aastatel sisustati järk järgult konvendi köök ja teised siseruumid, aastal 2005 rajati kunagisse katlaruumi saun. Korduvalt muudeti keldriruumide funktsiooni ning välimust. 2009 viidi läbi konvendi siseinterjööri uuendus, mille käigus sai maja kaks juugendlikku salongi ja renoveeritud esimese korruse. Värskenduskuuri läbis ka kogu maja välisfassaad ning Veski tänava poolne müür. Järgnevatel aastatel on uue näo saanud ka keldrikorruse ruumid.

1.jpg 10.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg

Loe veel:


Viimati uuendatud: 29.01.2015  

Kui soovid Sakalast rohkem teada või liituda, siis tule külalisõhtutele. Jälgi sündmusi meie Facebooki lehel.

Ajaloolised kokkuvõtted korp! Sakala Tartu ja Tallinna konvendihoonetest

Ajaloolised kokkuvõtted korp! Sakala Tartu ja Tallinna konvendihoonetest1910. aastal laskis korporatsioon Sakala endale Tartusse Veski tänavale ehitada konvendihoone. Kolmekordse juugendstiilis kivimaja projekteerisid tuntud Soome arhitektid Armas Lindgren ja Wivi Lönn.

Loe edasi »

Kogume pärandit!

Kogume pärandit!Kas mõni sinu lähedastest või sugulastest kuulus aastatel 1908-1940 Eestis või hiljem paguluses korporatsioon Sakala liikmeskonda? Soovime oma arhiivi täiendada korporatsiooni tegevuse ja liikmetega seotud fotode, esemete ja dokumentidega. Samuti pakuvad huvi mälestused ja muu korporatsioon Sakala liikmete või tegevusega seotud info.

Loe edasi »

Liitu korp! Sakalaga!

Liitu korp! Sakalaga!Meestudeng, tule ja tutvu Sakala vennaskonnaga!  Üliõpilaskorporatsioon Sakala on akadeemiline meesorganisatsioon, mis aitab Sul tudengielust maksimumi võtta ja loob tugeva sotsiaalse võrgustiku kogu eluks. Korp! Sakalas seisab Sinu selja taga sajandijagu väärikaid eestimeelseid mehi, kes on kindlustanud Eesti omariiklust ja toetanud üksteist vankumatult ka kõige keerulisematel aegadel.

Loe edasi »

Gümnasistide mälumäng 2019

Korp! Sakala Stipendiumifond kuulutab 2019 aasta kevadel juba kuuendat aastat järjest välja gümnasistide mälumängu, mille seekordne peaauhind on nädalane reis Norrasse.

Loe edasi »

Gümnasistide mälumäng 2018

Korp! Sakala Stipendiumifond kuulutab juba viiendat aastat välja gümnasistide mälumängu, mille seekordne peaauhind on nädalane reis Türki.

Loe edasi »

2018 kevadsemestri külalisõhtud

Meestudeng, liitu Sakala vennaskonnaga! Sinu tänased valikud on homse päeva vundamendiks.

Loe edasi »

Rendi ruumid oma tähtsündmuseks
korp! Sakala majas Tallinnas või Tartus!