Lauluraamat

NB! Otsingusõna otsitakse nii laulude pealkirjadest kui ka laulude tekstidest.
Kui sa ei leia otsitavat laulu, siis täpsusta enda märksõna!
Laulikus on 496 laulu, neist 121 koos saateakordidega

Vennastuslaul

Vaikige ja kuulge vennad
tõsist, püha lauluviit.
Laule laul see kostku ikka,
kostku pühalikult pikka.
Laulus ühtigu me liit!

Kes ei julge ega suuda
olla vääriline mees,
ärgu meie perre astku,
ärgu sirutagu vastu
venna kätt me vende ees.

Laule laul see kostku ikka!
Ikka vabaduse hüüd!
Süda sellest õhka, hõõga!
Selle märgiks võtan mõõga
läbistan ta kattest nüüd.

:,:Joo ja tõsta üles karik
vahutava viinaga.
Tahan sulle mõõga tuua,
vennastuseks võta juua,
et kaoks mure piinaga.

Vaata kuidas läigib teras,
millel ausus annab väe.
Torkan kattest mõõga läbi,
vannun - ei tee talle häbi,
vandes panen mõõgal käe.:,:

Jõua püha mõõgatera,
vabameeste kindlam vall,
pidulikult mõõga pära
:,:paindub raske koorma all.:,:

Mõõk nüüd jälle paljastagem,
olgu kaetud iga pää.
Mõõk, mis haljas nagu jää
:,:puhkama siis paigutagem.:,:

:,:Nüüd võta ta, su pead ma tahan katta
su peale panna mõõka,
me isamaa - see kasvagu!
Nii kaua kui sust tean,
sind omaks vennaks pean.
Mu vend õnnes elagu!:,:

Puhka pidust pühast vahvast,
pühitsetud mõõk sa nüüd.
Armastada Eesti rahvast
:,:olgu meie ülim püüd.:,:
Vanne ausust kinnitagu
meie vendlus perele!
Saatus meid veel kokku toogu
:,:püha mõõga peole.:,:


 

Kui soovid Sakalast rohkem teada või liituda, siis tule külalisõhtutele. Jälgi sündmusi meie Facebooki lehel.

Soovid endalegi Sakala laulikut?


lauluraamat
Lauliku taskumõõtu viidud versioon sisaldab enam kui 350 laulu. Soovi korral saab lauluraamatut endale osta, laulik maksab 15€.

Ostusooviga palume pöörduda korp! Sakala mailiaadressile korp.sakala@gmail.com.
Kogume pärandit!

Kogume pärandit!Kas mõni sinu lähedastest või sugulastest kuulus aastatel 1908-1940 Eestis või hiljem paguluses korporatsioon Sakala liikmeskonda? Soovime oma arhiivi täiendada korporatsiooni tegevuse ja liikmetega seotud fotode, esemete ja dokumentidega. Samuti pakuvad huvi mälestused ja muu korporatsioon Sakala liikmete või tegevusega seotud info.

Loe edasi »

Mattiase kogemuslugu

Mattiase kogemusluguLiitusin korp! Sakalaga 2008. aastal kohe, kui Tartu Ülikooli astusin. Minu liitumise peamiseks põhjuseks toona olid perekondlikud traditsioonid, kuna minu isa kuulub samuti korp! Sakalasse.

Loe edasi »

Matise kogemuslugu

Matise kogemusluguKorporatsiooni tähendus korp! Sakala näitel on minu jaoks kogu aja jooksul, mil olen asjast üldse teadlik olnud, väga palju muutunud. Esimene vihje selliste müstiliste organisatsioonide olemasolust jõudis minuni ansambliproovis räägitud legendi mõõtu juttudega teostamatust rebaslennust.

Loe edasi »

Ajaloolised kokkuvõtted korp! Sakala Tartu ja Tallinna konvendihoonetest

1910. aastal laskis korporatsioon Sakala endale Tartusse Veski tänavale ehitada konvendihoone.

Loe edasi »

2017 sügissemestri külalisõhtud

Meestudeng, liitu Sakala vennaskonnaga! Sinu tänased valikud on homse päeva vundamendiks.

Loe edasi »

Gümnasistide mälumäng 2017

Korp! Sakala Stipendiumifond kuulutab juba neljandat aastat välja gümnasistide mälumängu, mille peaauhind on nädalane ringreis Kreekas.

Loe edasi »

Rendi ruumid oma tähtsündmuseks
korp! Sakala majas Tallinnas või Tartus!