Vabadusrist

Vabadusrist (algne ametlik nimetus Vabaduse Rist; lühend VR) on Eesti Vabariigi sõjaline autasu, mis asutati Ajutise Valitsuse otsusega 3. märtsil 1919 (hilisema seaduse kohaselt on asutamisaeg 24. veebruar 1919). Vabadusristi autasul on kolm liiki:

* sõjateenete eest (I liik)
* isikliku vapruse eest (II liik)
* tsiviilteenete eest (III liik).

Iga liik jaguneb omakorda kolmeks järguks. Vabadusristi saamisega kaasnes rahaline autasu ning paljudel juhtudel ka tasuta maa ning õppursõduritel tasuta hariduse omandamise võimalus, hilisematel aastatel lisandusid veel mitmed eesõigused, mis olid seotud töö saamisega riigiameteis. See oli Eestis ainus teenetemärk, mis andis selle kavalerile ja tema perekonnaliikmeile seaduslikke privileege. Reeglina anti Vabadusrist isikutele teenete eest Vabadussõjas. Erandiks on 10 autasu, mis anti 1924. a. 1. detsembri kommunistliku mässukatse mahasurumise eest.

Vabadusristi väljaandmine lõpetati Riigikogu seadusega 19. juunil 1925. Vabadusristi võib uuesti välja anda Eesti iseseisvuse kaitsmiseks peetava sõja puhul, alates sõjaseisukorra väljakuulutamisest.

Kokku anti välja 3224 vabadusristi. Kuna osadele isikutele anti ka mitu vabadusristi on autasu tegelikke kavalere vähem, 3130. Lisaks anti autasu ka Verdun'i linnale Prantsusmaal ning Inglise, Prantsuse ja Itaalia Tundmatule Sõdurile. Välja antud vabadusristide hulgas anti I liigi esimest järku 43 ja III liigi esimest järku 111 autasu. Isikliku vapruse eest esimest järku Vabadusristi välja ei antud. I liigi esimese järgu Vabadusristi on teiste seas saanud Belgia kuningas Albert I, Taani kuningas Christian X, Suurbritannia kuningas George V ja Itaalia peaminister Benito Mussolini. Lisaks Eesti kodanikele anti Vabadusriste veel 17 riigi kodanikele.

korp! Sakala liikmeks olnud Vabaduse Risti kavalere

Martin-Friedrich Bergmann
Kolonelleitnant
(11.01.1894 - 03.01.1944)
VR II/3Johan Holberg
Kapten
(20.02.1893 - 10.04.1978)
VR II/3
Hans Idam
Kapten
(12.04.1888 - 10.07.1962)
VR II/3

Ludvig Jakobsen
Kolonel
(30.05.1893 - 11.12.1961)
VR 1/3
Karl Arnold Jalakas
Nooremleitnant
(10.11.1901 - 03.08.1942)
VR I/3
Georg Bernhard Järveküll
Reamees
(02.09.1901 - 10.08.1953)
VR I/3Karl Kimmel
Vanemallohvitser
(17.03.1901 - 4.03.1982)
VR II/3
Evald Kirnmann
Sanitaar-Vanemleitnant
(22.01.1895-22.05.1949)
VR II/3
Eduard Alfred Kubbo
Kolonel
(28.12.1887 - 10.06.1941)
VR I/2 ja II/3

Paul Kunnus
Kolonelleitnant
(07.11.1888 - 14.02.1942)
VR I/3 ja II/3Maks Kurre
Ohvitseri asetäitja
(01.10.1896 - 13.02.1943)
VR II/3


Johan Laidoner
Kindralleitnant
(12.02.1884 - 13.03.1953)
VR I/1 ja III/1
Nikolai Lell
Leitnant
(14.06.1897 - 24.10.1970)
VR II/3
Paul Lill
Kindralmajor
(25.01.1882 - 13.03.1942)
VR I/2

Voldemar Paal
Reamees
(04.05.1901 - 23.06.1941)
VR II/3

Oskar Palu
Sanitaar-Kolonelleitnant
(13.07.1894 -03.02.1978)
VR I/3 ja VR II/3
Peeter Päts
Kapten
(07.03.1880 - 09.11.1942)
VR I/3
Richard Puksov
Kapral
(26.09.1898 - 25.07.1919)
VR II/3
Oskar Reiman
Sanitaar-Major
(5.11.1883 - 31.05.1941)
VR I/2

Jaak Roosson
Kapral
(11.06.1900 - 12.11.1959)
VR II/3

Theodor Rõuk
Kapten
(14.12.1891 - 21.07.1940)
VR I/2


Hans Silbermann
Sanitaar-Kolonel
(17.01.1886 — 02.06.1960)
VR I/2

Artur Sirk
Nooremleitnant
(25.09. 1900 - 02.08.1937)
VR II/3

Jaan Soots
Kindralmajor
(12.03.1880-06.02.1942)
VR I/1

Herman Stockeby
Major
(20.09.1895 - 01.07.1956)
VR II/3

Artur Tenno
Major
(21.07.1894-11.04.1963)
VR I/3
Viimati uuendatud: 12.01.2011  

Raamatu "Valel poolel" esitlus

Raamatu "Valel poolel" esitluskorp! Sakala vil! Ain Merest (c 1938 I) on kirjutatud raamat "Valel poolel", mida tutvustatakse järgmisel esmaspäeval, teisel juunil Tartus, Lutsu raamatukogus. Räägitakse nii Ain Merest kui raamatu tegemisest.

Loe edasi »

Raamatu „Soome vallutamine 1808-1809“ esitlus

Raamatu „Soome vallutamine 1808-1809“ esitlusHead sõbrad! Olete oodatud REIN HELME 60. sünniaastale pühendatud mälestusüritusele – raamatu „Soome vallutamine 1808-1809“ esitlusele, mis toimub 16. aprillil kell 16 Tallinnas Roosikrantsi 3 korp! Sakala konvendihoones II korrusel. „Soome vallutamine 1808-1809“ on raamat raamatus, selles on avaldatud Rein Helme käsikiri "Soome vallutamine", ülevaade tema elust ja tööst ning teadustööde biograafia.

Loe edasi »

Mälumäng 2014

Mälumäng 2014Korp! Sakala Stipendiumifondil on hea meel välja kuulutada gümnasistide mälumäng. Mälumängu peaauhinnaks on ringreis Itaaliasse! Registreerimine: Osalemiseks palume panna kokku 4-liikmelised võistkonnad ning registreerida hiljemalt 13. aprilliks 2014 aadressil malumang@sakala.

Loe edasi »

2014 kevadsemestri külalisõhtud Tartus

Hea külaline, ootame Sind korp! Sakala Tartu konvendi külalisõhtutele 20. veebruaril, 27. veebruaril ja 11. aprillil kell 20.00 aadressile Veski 69. Selga pane tume ülikond, ette lips! 11. aprillil ootame aadeemilise maailma tavade ja kommetega tutvuma ka abituriente.

Loe edasi »

2014 kevadsemestri külalisõhtud Tallinnas

Vastavalt traditsioonile korraldame Tallinnas iga semestri alguses külalisõhtuid, tutvustamaks organiseerumata meestudengitele ühe vanima Eesti akadeemilise meesorganisatsiooni tegemisi.

Loe edasi »

2013. aasta esseekonkursi tulemused

Korp! Sakala viienda abiturientidele suunatud esseekonkursi tulemused on selgunud! Teemal "Koolivägivald - selle juured ja põhjused" kirjutas 37 noort, millest kvalifitseerusid 20 esseed, kokku 224 000 tähemärki.

Loe edasi »

Rendi ruumid oma tähtsündmuseks
korp! Sakala majas Tallinnas või Tartus!