Vabadusrist

Vabadusrist (algne ametlik nimetus Vabaduse Rist; lühend VR) on Eesti Vabariigi sõjaline autasu, mis asutati Ajutise Valitsuse otsusega 3. märtsil 1919 (hilisema seaduse kohaselt on asutamisaeg 24. veebruar 1919). Vabadusristi autasul on kolm liiki:

* sõjateenete eest (I liik)
* isikliku vapruse eest (II liik)
* tsiviilteenete eest (III liik).

Iga liik jaguneb omakorda kolmeks järguks. Vabadusristi saamisega kaasnes rahaline autasu ning paljudel juhtudel ka tasuta maa ning õppursõduritel tasuta hariduse omandamise võimalus, hilisematel aastatel lisandusid veel mitmed eesõigused, mis olid seotud töö saamisega riigiameteis. See oli Eestis ainus teenetemärk, mis andis selle kavalerile ja tema perekonnaliikmeile seaduslikke privileege. Reeglina anti Vabadusrist isikutele teenete eest Vabadussõjas. Erandiks on 10 autasu, mis anti 1924. a. 1. detsembri kommunistliku mässukatse mahasurumise eest.

Vabadusristi väljaandmine lõpetati Riigikogu seadusega 19. juunil 1925. Vabadusristi võib uuesti välja anda Eesti iseseisvuse kaitsmiseks peetava sõja puhul, alates sõjaseisukorra väljakuulutamisest.

Kokku anti välja 3224 vabadusristi. Kuna osadele isikutele anti ka mitu vabadusristi on autasu tegelikke kavalere vähem, 3130. Lisaks anti autasu ka Verdun'i linnale Prantsusmaal ning Inglise, Prantsuse ja Itaalia Tundmatule Sõdurile. Välja antud vabadusristide hulgas anti I liigi esimest järku 43 ja III liigi esimest järku 111 autasu. Isikliku vapruse eest esimest järku Vabadusristi välja ei antud. I liigi esimese järgu Vabadusristi on teiste seas saanud Belgia kuningas Albert I, Taani kuningas Christian X, Suurbritannia kuningas George V ja Itaalia peaminister Benito Mussolini. Lisaks Eesti kodanikele anti Vabadusriste veel 17 riigi kodanikele.

korp! Sakala liikmeks olnud Vabaduse Risti kavalere





Martin-Friedrich Bergmann
Kolonelleitnant
(11.01.1894 - 03.01.1944)
VR II/3







Johan Holberg
Kapten
(20.02.1893 - 10.04.1978)
VR II/3








Hans Idam
Kapten
(12.04.1888 - 10.07.1962)
VR II/3









Ludvig Jakobsen
Kolonel
(30.05.1893 - 11.12.1961)
VR 1/3








Karl Arnold Jalakas
Nooremleitnant
(10.11.1901 - 03.08.1942)
VR I/3








Georg Bernhard Järveküll
Reamees
(02.09.1901 - 10.08.1953)
VR I/3







Karl Kimmel
Vanemallohvitser
(17.03.1901 - 4.03.1982)
VR II/3








Evald Kirnmann
Sanitaar-Vanemleitnant
(22.01.1895-22.05.1949)
VR II/3








Eduard Alfred Kubbo
Kolonel
(28.12.1887 - 10.06.1941)
VR I/2 ja II/3









Paul Kunnus
Kolonelleitnant
(07.11.1888 - 14.02.1942)
VR I/3 ja II/3







Maks Kurre
Ohvitseri asetäitja
(01.10.1896 - 13.02.1943)
VR II/3










Johan Laidoner
Kindralleitnant
(12.02.1884 - 13.03.1953)
VR I/1 ja III/1








Nikolai Lell
Leitnant
(14.06.1897 - 24.10.1970)
VR II/3








Paul Lill
Kindralmajor
(25.01.1882 - 13.03.1942)
VR I/2









Voldemar Paal
Reamees
(04.05.1901 - 23.06.1941)
VR II/3









Oskar Palu
Sanitaar-Kolonelleitnant
(13.07.1894 -03.02.1978)
VR I/3 ja VR II/3








Peeter Päts
Kapten
(07.03.1880 - 09.11.1942)
VR I/3








Richard Puksov
Kapral
(26.09.1898 - 25.07.1919)
VR II/3








Oskar Reiman
Sanitaar-Major
(5.11.1883 - 31.05.1941)
VR I/2









Jaak Roosson
Kapral
(11.06.1900 - 12.11.1959)
VR II/3









Theodor Rõuk
Kapten
(14.12.1891 - 21.07.1940)
VR I/2










Hans Silbermann
Sanitaar-Kolonel
(17.01.1886 — 02.06.1960)
VR I/2









Artur Sirk
Nooremleitnant
(25.09. 1900 - 02.08.1937)
VR II/3









Jaan Soots
Kindralmajor
(12.03.1880-06.02.1942)
VR I/1









Herman Stockeby
Major
(20.09.1895 - 01.07.1956)
VR II/3









Artur Tenno
Major
(21.07.1894-11.04.1963)
VR I/3








Viimati uuendatud: 12.01.2011  

Kui soovid Sakalast rohkem teada või liituda, siis tule külalisõhtutele. Jälgi sündmusi meie Facebooki lehel.

Mattiase kogemuslugu

Mattiase kogemusluguLiitusin korp! Sakalaga 2008. aastal kohe, kui Tartu Ülikooli astusin. Minu liitumise peamiseks põhjuseks toona olid perekondlikud traditsioonid, kuna minu isa kuulub samuti korp! Sakalasse.

Loe edasi »

Matise kogemuslugu

Matise kogemusluguKorporatsiooni tähendus korp! Sakala näitel on minu jaoks kogu aja jooksul, mil olen asjast üldse teadlik olnud, väga palju muutunud. Esimene vihje selliste müstiliste organisatsioonide olemasolust jõudis minuni ansambliproovis räägitud legendi mõõtu juttudega teostamatust rebaslennust.

Loe edasi »

Kogume pärandit!

Kogume pärandit!Kas mõni sinu lähedastest või sugulastest kuulus aastatel 1908-1940 Eestis või hiljem paguluses korporatsioon Sakala liikmeskonda? Soovime oma arhiivi täiendada korporatsiooni tegevuse ja liikmetega seotud fotode, esemete ja dokumentidega. Samuti pakuvad huvi mälestused ja muu korporatsioon Sakala liikmete või tegevusega seotud info.

Loe edasi »

Ajaloolised kokkuvõtted korp! Sakala Tartu ja Tallinna konvendihoonetest

1910. aastal laskis korporatsioon Sakala endale Tartusse Veski tänavale ehitada konvendihoone.

Loe edasi »

2016 sügissemestri külalisõhtud Tartus

Hea külaline, ootame Sind korp! Sakala Tartu konvendi külalisõhtutele neljapäeval 8. septembril, reedel 23. septembril ja neljapäeval 6. oktoobril kell 20.00 aadressil Veski 69. Selga pane tume ülikond, ette lips! Külalisõhtud toimuvad tavapärases korp! Sakala õlleõhtu formaadis, mille jooksul lauldakse vanu tudengilaule ja vesteldakse kaasüliõpilaste ning ülikooli vilistlastega ühise laua taga.

Loe edasi »

2016 sügissemestri külalisõhtud Tallinnas

Austatud külaline! Oled oodatud korp! Sakala Tallinna osakonna külalisõhtutele, mis toimuvad laupäeval 3. septembril, reedel 16. septembril, reedel 23. septembril ja neljapäeval 6. oktoobril kell 21.00 aadressil Roosikrantsi 3. Külalisõhtud mis toimuvad 3., 23. septembril ja 6. oktoobril on tavapärases õlleõhtu formaadis.

Loe edasi »

Rendi ruumid oma tähtsündmuseks
korp! Sakala majas Tallinnas või Tartus!